ประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ ปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 มิ.ย. 2563
2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 มิ.ย. 2563
3 ประกาศเจตจำนงป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
69
29 ต.ค. 2561
4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.กุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
05 ก.ย. 2561
5 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
07 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1