ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (DBST) สายควนยางงาม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 เม.ย. 2563
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายแยกซอยท่าดิน - คลองสินปุน หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
13 มี.ค. 2563
3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายราชเวช - จุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 3โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
13 มี.ค. 2563
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายเสม็ดจวน-วังหินลับ ม.4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
13 มี.ค. 2563
5 โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองสินปุนไปจรดสายทุ่งใหญ่ - ลำทับ หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 มี.ค. 2563
6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สาย สปก.ระยะที่ 5 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
26 ก.ค. 2562
7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายแยก ทล.4038 - ราชเวช หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 ก.ค. 2562
8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสม็ดจวน - ห้วยกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
27 มี.ค. 2562
9 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภูเขาดิน – ไสเจาะป่า หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
12 พ.ย. 2561
10 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 จุด 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
02 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15