ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (DBST) สายบ้านนายจรัญ แย้มมะลิ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 ส.ค. 2563
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายสปก. ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
13 ส.ค. 2563
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (DBST) สายควนยางงาม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 เม.ย. 2563
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายแยกซอยท่าดิน - คลองสินปุน หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
13 มี.ค. 2563
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายราชเวช - จุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 3โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
13 มี.ค. 2563
6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายเสม็ดจวน-วังหินลับ ม.4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
13 มี.ค. 2563
7 โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองสินปุนไปจรดสายทุ่งใหญ่ - ลำทับ หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
13 มี.ค. 2563
8 ก่อสร้างถนนลาดยางแบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(DBST) สายควนแตระ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
05 ก.ย. 2562
9 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน จฬภ.3 ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
02 ก.ย. 2562
10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สาย สปก.ระยะที่ 5 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
26 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16