ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สาย สปก.ระยะที่ 5 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 ก.ค. 2562
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายแยก ทล.4038 - ราชเวช หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
26 ก.ค. 2562
3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสม็ดจวน - ห้วยกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 มี.ค. 2562
4 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภูเขาดิน – ไสเจาะป่า หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 พ.ย. 2561
5 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 จุด 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 พ.ย. 2561
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ก.ย. 2561
7 รายงานผลการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 ก.ย. 2561
8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภูเขาดิน – ไสเจาะป่า หมู่ที่ 2 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ก.ย. 2561
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 ส.ค. 2561
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15