ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 ต.ค. 2563
2 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
16 ต.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ต.ค. 2563
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 ก.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
09 ก.ย. 2563
6 รายงานผลการประชุมสภา สมัย;bสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ก.ย. 2563
7 นัดประชุมสภา สมัย;bสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 ส.ค. 2563
8 รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
03 ก.ค. 2563
9 ประชาคมท้องถิ่น(หมู่บ้าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
19 มิ.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ภ.ด.ส. 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26