ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
26 พ.ย. 2582
2 รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 ก.พ. 2563
3 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
11 ก.พ. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
27 ม.ค. 2563
5 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
22 ม.ค. 2563
6 รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 พ.ย. 2562
7 แจ้งเตือนภัยการฉ้อโกงประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 พ.ย. 2562
8 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
14 พ.ย. 2562
9 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
30 ต.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์ โครงการแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ ปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
29 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23