ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ก.ย. 2563
2 นัดประชุมสภา สมัย;bสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 ส.ค. 2563
3 รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ก.ค. 2563
4 ประชาคมท้องถิ่น(หมู่บ้าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
19 มิ.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ภ.ด.ส. 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 มิ.ย. 2563
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 มิ.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
20 พ.ค. 2563
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 เม.ย. 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 มี.ค. 2563
10 รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25