ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

                     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และนายอำเภอทุ่งใหญ่ได้พิจารณาอนุมัติและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 

                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน