ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นัดประชุมสภา สมัย;bสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

         ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ขอนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 รายละเอียดตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน