ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองสินปุนไปจรดสายทุ่งใหญ่ - ลำทับ หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

 โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองสินปุนไปจรดสายทุ่งใหญ่ - ลำทับ หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน