ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายราชเวช - จุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 3โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายราชเวช - จุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 3    โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน