ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายแยกซอยท่าดิน - คลองสินปุน หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายแยกซอยท่าดิน - คลองสินปุน หมู่ที่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 111 คน