ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 จุด 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 จุด 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน